Blå Kustens

skärgårdsService AB

hyrbåt.nu och koppla av

Kontakta oss

Textruta: Blå Kustens Skärgårdsservice AB
Strömmens Gård
SE.610 40 Gusum 
Tel/Fax +46 121 62054 	Mobil +46 708 100816
mail: hyrbat@gmail.com

Karta hitta till oss!