MiljöMiljö
BLÅ KUSTENS SKÄRGÅRDSSERVICE AB

Bakgrund:
Kolväteutsläpp från 2-takts båtmotorer är betydande. Äldre motorer förbränner endast 70-80% av bränslet och resten släpps mer eller mindre oförbränt och
hamnar antingen i vattnet eller i luften. Det är därför viktigt att de mest skadliga
kolvätena tas bort ur bensinen.


Följder:
På sikt skador på miljön, mest i vattnet, eftersom de cancerframkallande
polycykliska aromatiska kolvätena (PAH) samlas i sedimenten i sjöar och hav.
För oss människor innebär det att fisktillgången minskar och att våra fina
badvikar blir mindre inbjudande.


Åtgärder:
Vi har beslutat att från och med 2007 köra alla våra båtmotorer på alkylatbensin,
som är en produkt där de mest skadliga kolvätena är borttagna. Dessutom kommer tvåtaktsoljan att vara av typen TC-W3, som är en biologiskt nedbrytbar olja.
Även våra 4-taktsmotorer kommer att köras på alkylatbensin.
Alkylatbensin finns att köpa hos oss i Strömmen.


Övriga miljöfrämjande åtgärder:

Alla våra båtar målas i botten med bottenfärg som är godkänd av Kemikalieinspektionen för användning i Östersjön.
Dessutom kommer vi att avsätta 2,5 % av samtliga intäkter från båtuthyrningen.
För den då erhållna summan kommer vi att köpa UTSLÄPPSRÄTTER för
koldioxid från Naturskyddsföreningen.


Konsekvens:

Våra åtgärder är naturligtvis endast en mycket liten åtgärd, men förhoppningsvis
följer fler efter. För våra kunder innebär det en marginellt förhöjd driftskostnad.
Kunderna får också tillfredställelsen av att ha bidragit till en bättre miljö.


Strömmen 2007-03-18
.